Obstarávanie

Projekty

Názov projektu: PROstate biomarker based on GLYcans for prostate CANcer managment

Číslo projektu: APVV-20-0476

Hlavný cieľ projektu: Pripraviť robustný kit na diagnostiku rakoviny prostaty vhodnou voľbou bionankompozitov, biokonjugačného protokolu a lektínov.

Zazmluvnená výška NFP: 249716 Eur

Celkové výdavky: 425165 Eur

Dátum začatia a ukončenia projektu: 07/2021-06/2023

Zmluvy:

Rámcová dohoda medzi Glycanostics sro a BIOTECH sro

Ramcova dohoda medzi Glycanostics sro a BIOTECH sro

Profil obstarávateľa